Slankeoperasjoner

For mange er slankeoperasjon eneste utvei til et slankere og sunnere liv. Alvorlig overvekt kan gi helseproblemer og nedsatt livskvalitet. Ikke alle makter å bekjempe dette problemet og trenger medisinsk hjelp. Da kan operasjon være løsningen.

OperasjonTopp675x300

Hva bør du tenke på før du eventuelt velger å ta en overvektsoperasjon?

Et kirurgisk inngrep er bare en del av et helhetsbilde . Du må være klar over at store omstillinger starter etter operasjonen . Det er avgjørende at du har forstått hva kirurgi kan og ikke kan gjøre for deg, og videre at fedmekirurgi fungerer som hjelp til selvhjelp. Du kan ikke regne med å bli normalvektig som følge av operasjonen, men kan regne med å miste ca. 70% av overvekten, avhengig av hvilken operasjonsmetode som velges. Husk at det er mer risikabelt å operere overvektige personer enn å operere normalvektige. Det er jo fordi overvektige er mer utsatt for komplikasjoner som sårinfeksjon, blødninger, lungebetennelse og blodpropp.

Hva bør man tenke før man velger klinikk til å utføre inngrepet?

Det viktigste vil være å sjekke kirurgen. Dette for å sikre lavest mulig risiko. Desto flere inngrep kirurgen har utført av den typen du skal gjennomgå, jo bedre teknisk trent vil han være. Dette vil bety sikkerhet for deg som pasient. Sjekk om teamet rundt kirurgen vil være godt, dette vil sørge for at inngrepet kan utføres på en rask og sikker måte, og uten at du blir liggende for lenge i narkose. Oppfølgingen i etterkant av operasjonen vil ha mye å si for et godt og varig resultat. Så det vil være veldig viktig for deg å sjekke hva slags oppfølging som tilbys i etterkant. Det vil også være trygt for deg å vite om du får hjelp og støtte ved komplikasjoner, og hvor lenge du kan benytte deg av dette. I tillegg bør du sjekke hvor grundig vurdering du får i forkant av inngrepet. Å bli skikkelig undersøkt av lege før en operasjon er svært viktig for din sikkerhet!

NB – Ved operasjon i utlandet!

Selv om prisen tilsynelatende er lav, kan sluttprisen man betaler bli høy – i form av komplikasjoner og manglende dekning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I følge Pasientskadeloven kan ikke nordmenn som opereres i utlandet søke om erstatning hos NPE dersom det oppstår komplikasjoner eller skader. I tillegg står man uten mulighet til oppfølging av spesialister etter operasjonen.