Bivirkninger ved fedmeoperasjon

En slankeoperasjon er en definitiv avgjørelse som ikke lar seg reversere. Den medfører helt klart risikoer både på kort og lang sikt. Det bør derfor være en avgjørelse som tas etter nøye vurdering. En slankeoperasjon kan gi bivirkninger på kortere og lengre sikt.

Det finnes bl.a. en risiko for nærings- og vitaminmangel. Denne risikoen er større ved Gastric Bypass enn ved Sleeve Gastrectomy. Uansett operasjonstype så er man klar over dette og blodprøver tas i oppfølgingen av pasienter. Alle opererte vil få med seg resept på medisiner og vitaminer ved hjemreise.

Det er veldig vanlig å være plaget av halsbrann i månedene etter en Sleeve Gastrectomy. Dette fordi operasjonen jo skjer nær spiserøret. Pasientene vil få resept på medisin for halsbrann. Erfaringer viser dog at dette er et forbigående problem.

Hårtap er ikke uvanlig ved vekttap. Kroppen er vant til å få næringsoverskudd og til og med håret har fått mye næring. Kroppen vil nå prioritere å gi næring til vitale organer som hjerte, lunger og nyrer. Dette problemet vil forsvinne når kroppen igjen har kommet opp i normalt nærings- og vitamininntak.

Vanskelige tanker og følelser er slett ikke uvanlig. Følelsen av å miste sin egen identitet sammen med kiloene. Det å ikke kjenne igjen seg selv og ikke bli gjenkjent av kjente, kan være tungt psykisk.

Det er veldig vanlig med måltidsrelaterte symptomer. Da er det dumping som er spesielt vanlig. Ved dumping passerer en stor mengde mageinnhold raskt ned i tarmen. Dette fører til strekk i tarmveggen og kan gi både kvalme, smerter og det kan forårsake økt tempo i passasjen gjennom tarmen – noe som medfører diaré. Dumping syndrom kan også føre til at væske forlater blodbanen for raskt. Dette kan gi blodtrykksfall med slapphet, uvelhetsfølelse, svimmelhet og man kan besvime. Problemene kommer gjerne 30-60 minutter etter matinntak