Brukerhistorier

Brukerhistorier - vi deler ekte personers egne historier med dere.

Vi har vært i kontakt med flere personer som har utført ulike typer slankeoperasjoner og fått lov til å dele deres historier med dere. Det er sterke historier som kaster lys på alle sider ved  en fedmeoperasjon. Tiden før, under og etter operasjonen oppleves ulikt. Vurderer DU en slik type operasjon vil det være nyttig lesning. Kanskje har du gjennomgått et slikt inngrep og kunne tenke deg å dele din historie med oss og andre? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss! Vi vil svært gjerne dele din historie.