Risikofaktorer og komplikasjoner ved fedmeoperasjon

En slankeoperasjon er en definitiv avgjørelse som ikke lar seg reversere. Den medfører helt klart risikoer både på kort og lang sikt. Det bør derfor være en avgjørelse som tas etter nøye vurdering. Riktignok utføres slankeoperasjoner stort sett med kikkhullskirurgi og dette reduserer risikoen for komplikasjoner. De første dagene etter operasjonen vil det være risiko for blødning, infeksjon og lekkasje. Størst risiko er det de første dagene etter da man befinner seg på sykehus og deretter synker faren betraktelig.

En av de alvorligste komplikasjonene er lekkasje i sømmen på magesekk eller tarm. Dette medfører ofte en reoperasjon. Blødning og tarmslyng kan også føre til reoperasjon. I senere tid har man blitt oppmerksom på risikoen for tarmslyng etter en Gastric Bypass utført med kikkehullkirurgi. Dette er fordi det blir få sammenvoksinger etter kikkehullkirurgi og da rører tarmen seg lettere og dette øker risikoen for at den kan snu seg og forårsake tarmslyng.

En viss risiko for sårinfeksjon vil det alltid være. Derfor blir det gitt antibiotika før operasjonen.

Ved all bukkirurgi er det en viss svakhet i arrene som kan forårsake brokk. Likevel senker kikkehullkirurgi risikoen for dette.

En kjent risikofaktor ved kirurgi hos overvektige er lungebetennelse.

Blodpropp, noe som kan oppstå etter en operasjon, forebygges ved at du er tidlig ute av sengen og i bevegelse. Det gis også blodfortynnende middel i form av sprøyter under sykehusoppholdet.

Den første tiden etter en gastrisk bypass kan det oppstå komplikasjoner som er av en «teknisk» art. Komplikasjoner som skyldes selve inngrepet. Det kan være vedvarende kvalme og brekninger, vedvarende feber, frysninger, blødninger, vektøkning og vedvarende hoste eller pustebesvær. Det er også vanlig med gjentatte svarte, løse og illeluktende avføringer. Får man lys og løs avføring kan dette bety at du spiser for mye fet mat. Man kan også oppleve plutselige magesmerter i forbindelse med brekninger. Det er normalt å føle at du kan spise store mengder mat uten å kjenne deg mett.